Shahnaz ISGANDAROVA

Shahnaz ISGANDAROVA

06 Nisan 2022 Çarşamba

DENEYSEL KRONİK KARACİĞER HASTALIĞI OLUŞTURULAN SIÇANLARDA SENTETİK YAMA KULLANIMININ CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ

DENEYSEL KRONİK KARACİĞER HASTALIĞI OLUŞTURULAN SIÇANLARDA SENTETİK YAMA KULLANIMININ CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ
1

BEĞENDİM

ABONE OL

Karaciğer sirozu olan bireylerde, karın ön duvarı fıtık onarımı için yama kullanımından sonra gelişen cerrahi alan enfeksiyon riski ve dolayısıyla ameliyat başarısızlığı halen tartışılan bir konudur. Bu çalışmanın amacı sıçanlarda deneysel olarak oluşturulmuş siroz modelinde, fıtık oluşturulduktan sonra yama kullanımı ve Staphylococcus aureus kaynaklı yama enfeksiyon gelişimi ilişkisinin araştırılmasıdır.
Araştırmada her grupta Wistar-Albino cinsi 10 adet sıçanın bulunduğu 4 ayrı grup oluşturuldu. Deney gruplarında (Grup 1 ve 2) 6 hafta boyunca karbontetraklorür intraperitoneal verilerek siroz gelişimi sağlandı. Daha sonra karın ön duvarında fıtık oluşturularak yama konuldu ve Grup 2’de yama üzerine Staphylococcus aureus inoküle edildi. Kontrol gruplarında (Grup 3 ve 4) siroz oluşturulmadan karın ön duvarında fıtık oluşturularak yama konuldu ve Grup 4’de yama üzerine Staphylococcus aureus inoküle edildi. Sıçanlar 14 gün boyunca izlendikten sonra sakrifiye edildi. Yamalar çıkarıldıktan sonra kantitatif mikrobiyolojik değerlendirme için kültür ekimi yapıldı.
Bakteri inokule edilen Grup 2 ve 4’te sırasıyla >105 cfu/cm2-7,5 x 104 cfu/cm2 yoğun bakteri kolonisi saptandı. Grup 1’de (siroz+yama) bakteri koloni yoğunluğu 7,1 x 102 cfu/cm2 orta düzeydeyken, Grup 3’ün (non-siroz+yama) bazı deneklerinde hiç üreme görülmemiş, bazılarında ise 1,7 x 101 cfu/cm2 minimal üreme görülmüştür. Yapılan istatistiksel değerlendirmede her 4 gruptaki koloni sayısı istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde farklı bulunmuştur (p<0.001).
Bu çalışma, deneysel olarak oluşturulan kronik karaciğer hastalığının fıtık onarımlarında kullanılan yama üzerindeki bakteri yoğunluğunun azalmasına engel olduğunu net olarak ortaya koymaktadır.

Devamını Oku